Navigácia

Partners

Vitajte na EduPage

Na našej škole dávame dôraz na poskytnutie čo najlešieho vzdelania pomocou moderných vyučovacích metód. Sme hrdí na dosiahnuté vysledky.

 • Druhá májová nedeľa je tradične sviatkom všetkých matiek. Hoci sme sa všetci stretli na pripravenom vystúpení, nepriaznivé počasie zabránilo všetkým, aby sme ho mohli vidieť. Sklamané tváre prítomných čakal náhradný termín 14. máj 2018. Žiaci prvého stupňa pri tejto príležitosti poďakovali vo svojich básňach, piesňach, scénkach a tancoch svojim mamičkám za ich lásku, obetavosť a popriali im, aby boli naplnené dobrom, radosťou a trpezlivosťou a obdarili ich vlastnoručne vyrobeným darčekom. V refréne piesne Najlepšia mama nezakryli mamičky slzy. V ušiach nám zneli jej tóny a prianie snáď každého dieťaťa, poleším sa sľubujem...

 • Obec Moravské Lieskové vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Spojenej školy, Moravské Lieskové 252.

  Vyhlasenie_vyberoveho_konania_na_obsadenie_miesta_riaditela_riaditelky.pdf

 • Dňa 4. mája 2018 sa uskutočnilo „skúšobné“ testovanie žiakov 4. ročníka v projekte pod názvom KOMPARO, do ktorého ich prihlásila škola. Žiaci riešili úlohy z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, prírodoveda, vlastiveda a zo všeobecných študijných predpokladov. Prvýkrát mali žiaci možnosť zažiť overovanie ich vedomostí trochu inou formou ako pri bežnom ústnom a písomnom skúšaní. Pracovali v presne vymedzenom časovom harmonograme a pretože riešenia úloh sú kontrolované strojovo, museli zaznamenávať svoje odpovede do odpoveďových hárkov presne určeným spôsobom. Ako tento systém práce a skúšania štvrtáci zvládli, zistíme na základe podrobných výsledkov testovania jednotlivých žiakov. Tieto budú zverejnené na internetovej stránke www.komparo.sk po zadaní kódu školy a prístupového hesla najneskôr 30. mája 2018. Následne 19. júna 2018 budú zúčastneným školám zaslané písomné materiály s podrobnými výsledkami školy a správa s celkovými výsledkami. Sme na ne, samozrejme, zvedaví a zároveň sme spokojní s tým, že sme ako škola využili možnosť prispieť týmto spôsobom k príprave žiakov na „skutočné“ testovanie, ktoré piataci píšu v novembri.

 • Dňa 25.4.2018 sa po dlhšom čase naša škola zapojila do riešenia biologickej olympiády.

  Na túto súťaž sa na podnet vyučujúcej biológie odhodlali 2 žiačky v kategórii D. Príprava na obvodné kolo súťaže zahŕňala riešenie 2 praktických úloh v školskom kole a poctivú prípravu, ktorá priniesla svoje ovocie. Prakticko – teoretickú časť biologickej olympiády zvládli naše žiačky so cťou, stali sa úspešnými riešiteľkami súťaže. Juliana Pankuchová obsadila 3. miesto (so stratou 1,5 bodu na víťaza súťaže) a Alžbeta Pankuchová 6. miesto spomedzi 21 súťažiacich. Na „premiéru“ dievčat v tejto súťaži je to pekný výkon, ktorému sme sa všetci úprimne tešili.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola, Moravské Lieskové 252
  Mor. Lieskové č. 252, 916 42 Moravské Lieskové
 • +421 32 7792 111 (tiež Fax)
  mobil: +421 918 438 473

Fotogaléria