Navigácia

Partners

Vitajte na EduPage

Na našej škole dávame dôraz na poskytnutie čo najlešieho vzdelania pomocou moderných vyučovacích metód. Sme hrdí na dosiahnuté vysledky.

 • Testovanie piatakov T5 – 2018

  V stredu 21. novembra 2018, sa žiaci 5. ročníka ZŠ zúčastnia testovania piatakov T5 – 2018.

  Testovanie organizuje NÚCEM – Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v Bratislave. Žiaci budú testovaní z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Aj naši piataci sa na testovanie poctivo pripravujú pod vedením svojich vyučujúcich. Žiaci a ich rodičia boli vopred oboznámení s informáciami o testovaní a jeho harmonogramom.

  Piatakom želáme, aby testovanie zvládli bez stresu, aby podali čo najlepší výkon a ich výsledky viedli k maximálnej spokojnosti každého z nich, vyučujúcich, školy i rodičov.

 • KOMPARO - cvičné testovanie

  Na našej škole je už dobrým zvykom, že sa žiaci 8. a 9. ročníka každoročne zúčastňujú projektu KOMPARO. V tomto projekte majú jedinečnú možnosť vyskúšať si testy z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry (v 8. ročníku okrem toho v tomto školskom roku aj z fyziky, dejepisu a zo všeobecných študijných predpokladov) podobné tým, ktoré žiakov čakajú na TESTOVANÍ 9. Výsledky TESTOVANIA 9 sú pre žiakov dôležité, pretože stredné školy ich zohľadňujú v prijímacom konaní.

  Cvičné testovanie KOMPARO, ktoré v tomto školskom roku vstupuje do svojho štrnásteho školského roka, sa uskutoční 15. novembra 2018. Jeho organizátorom je nezávislá spoločnosť EXAM testing, ktorá v rámci projektu KOMPARO doteraz vyhodnotila viac ako 1 600 000 testov z 1252 škôl. Sme radi, že sa v týchto číslach nachádzajú aj testy našich žiakov a naša škola.

 • Rodičovské združenie pre rodičov detí z MŠ bude v budove ZŠ. Rodičovské združenie je určené pre všetkých rodičov, ktorí zapísali deti do MŠ pre šk. rok 2018/2019 (aj pre tých, ktorých deti sú momentálne doma). Účasť je nutná !

 • OZNAM PRE RODIČOV DETÍ Z MATERSKEJ ŠKOLY

  Dňa 14.11.2018 o 16.00 hodine sa uskutoční ZRPŠ pre MŠ v triede Chrobáčikov.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola, Moravské Lieskové 252
  Mor. Lieskové č. 252, 916 42 Moravské Lieskové
 • +421 32 7792 111 (tiež Fax)
  mobil: +421 918 438 473

Fotogaléria